Voor bedrijven

Heeft u medewerkers die dreigen vast te lopen? Herkent u de medewerker die het plezier niet meer ervaart in het werk en hierdoor de motivatie mist om net dat stapje verder te zetten en in de ontwikkeling achterblijft?
Ook dan zijn er mogelijkheden voor u als werkgever om bij Ontspannen Verder de weg vrij te maken van obstakels voor uw medewerker.
De medewerker kan dan met mij een traject doorlopen waarbij wij kijken naar de obstakels en samen het pad weer vrij maken.

De behandeling zal 75 minuten duren.
Kosten: € 90,- excl. btw.
In overleg met cliënt zal besproken worden waar de coaching plaatsvindt.
(mogelijk worden reis- en tijdskosten in rekening gebracht, afhankelijk van de afstand.)


Het gaat hier om coachen van uw medewerker, geen loopbaancoaching.


( deze kosten kunt u mogelijk onder de werkkostenregeling boeken).